Η πολυπλοκότητα στον τομέα υγείας της Ελλάδας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να προσεγγίσει την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα υγείας της χώρας, κάτω από το πρίσμα της πολυπλοκότητας. Πραγματοποιείται στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ευάγγελου Εργέν, φοιτητή στο πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου του Sheffield, UK που προσφέρεται στην Ελλάδα από το Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου, CITY College. Η μεταπτυχιακή εργασία έχει τίτλο "Using Complexity as a guide for acting in Healthcare" και όλα τα στάδια προόδου της θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα http://www.ergen.gr/HealthCare.html.

Η εργασία γίνεται υπό την επίβλεψη του Δρ Αλέξανδρου Ψυχογιού, Επίκουρου Καθηγητή του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield (a.psychogios@city.academic.gr).

Ακολουθεί ένα ερωτηματολόγιο συνέντευξης με ανοικτές ερωτήσεις που απευθύνεται σε συμμετέχοντες που έχουν επαγγελματική σχέση (ή είχαν σχέση) και δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα.

Ο σκοπός είναι να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε απόψεις ειδικών τις οποίες θα αναλύσουμε σε σχέση με την βιβλιογραφία αλλά και την πρακτική, όσο αναφορά την πολυπλοκότητα. Αυτό στοχεύουμε να βοηθήσει στην κατανόηση εκείνων των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το σύστημα υγείας της χώρας μας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (συνέντευξης) γίνεται κατόπιν πρόσκλησης που θα λάβουν μέσω e-mail οι συμμετέχοντες. Το κείμενο είναι σε μορφή επεξεργάσιμη προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν την ευελιξία να δώσουν τις απαντήσεις τους και να εισάγουν στην συζήτηση και νέες πτυχές που πιθανόν κατά την άποψη τους δεν καλύπτονται.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν στην παραπάνω ιστοσελίδα, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εν λόγω ερωτηματολογίου, χρονικά ορίζεται έως και τις 15 Μαρτίου 2013. Η υποβολή γίνεται μέσω email στο ergen@ergen.gr
 

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας αλλά και την διάθεση να συμβάλλεται στην συγκεκριμένη έρευνα.

Με εκτίμηση
Ευάγγελος Εργέν
(ergen@ergen.gr)

Ποιές είναι οι ομάδες που απαρτίζουν το σύστημα υγείας της χώρας μας? (π.χ. γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακευτικές εταιρείες κλπ). Παρακαλώ καταγράψτε όσες ομάδες  νομίζεται ότι συμμετέχουν.

Μπορείτε να τις χωρίσετε σε κατηγορίες ανάλογα με την δυναμική τους στον κλάδο? Ποιές/Ποιά είναι η ισχυρότερη/ες? Ποιές κατά την άποψη σας παίζουν πρωταρχικό ρόλο στις τρέχουσες αλλαγές που πραγματοποιούνται στην χώρα?

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Ποιά / Ποιές ομάδες πιστεύεται ότι διαμορφώνουν την πληροφορία? Ποιά / Ποιές έχουν ενδεχομένως προνομιακή πρόσβαση? Υπάρχουν μονοπωλιακά φαινόμενα στον κλάδο? Μπορεί η χρήση τεχνολογίας να βελτιώσει την διαχείριση της πληροφόρησης για το καλό όλων?

Υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ ομάδων στον τομέα της υγείας στην χώρα μας? Πόσο σημαντικές είναι αυτές και πόσο επηρεάζουν την λειτουργία της υγείας? Ανάλογες σχέσεις μπορεί να συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά σε οποιεσδήποτε εξελίξεις?

Ποιός καθορίζει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης? Κάποια ομάδα, συνδυασμός ομάδων, μήπως το σύστημα το ίδιο λόγω της οργάνωσης του?

Μπορεί μια σχέση αλληλεξάρτησης να δημιουργήσει παραδοξότητες ή να επιφέρει στρεβλώσεις?

Μπορούν αυτές οι σχέσεις να προκαλέσουν αλλαγές στο σύστημα? Μπορούν να βοηθήσουν στην απελευθέρωση νέων υγιών δυνάμεων? Μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα αυτο-οργάνωση?

Στο σύστημα υγείας συμμετέχουν διάφορες ομάδες? Υπάρχει διαφορετικότητα μεταξύ των ομάδων, παρόλο τους κοινούς στόχους που ενδεχομένως έχουν? Εάν υπάρχει διαφορετικότητα, πόσο ευρεία είναι αυτή?

Σε ποιούς χώρους του τομέα, μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει διαφορετικότητα? Εάν τελικά υπάρχει διαφορετικότητα, αυτό αποτελεί πρόβλημα για την χώρα?

Πιστεύεται ότι η διαφορετικότητα μπορεί να είναι πηγή εξέλιξης?

Ποιοί καθορίζανε και καθορίζουν τα πρότυπα συμπεριφοράς μέσα στο σύστημα υγείας της χώρας μας?

Πως λειτούργησαν και λειτουργούν τα πρότυπα συμπεριφοράς όσο αναφορά την εξέλιξη του συστήματος? Μπορούν τα πρότυπα συμπεριφοράς να αλλάξουν σε ένα νέο σύστημα οργάνωσης?

Θα μπορούσε ένα καινούριο σύστημα υγείας να προοδεύσει βασιζόμενο στις υπάρχουσες και παλιές δυνάμεις του? Θα μπορούσε να αντέξει τις έντονες μεταβάσεις στην νέα αυτο-οργάνωση? Ή θα ήταν καλύτερο να διαλυθεί και να ξαναχτιστεί σε νέα θεμέλια?

Εκτός από τις ευρύτερες σχέσεις αλληλεξάρτησης, υπάρχουν και ειδικότερες σχέσεις προστασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ ομάδων μέσα στον τομέα υγείας. Αυτό είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο, ή αποτελεί ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου κλάδου?

Μπορούν αυτές οι σχέσεις ιδιότυπης αλληλεγγύης να επιβάλλουν κανόνες στο σύστημα?

Μπορούν αυτές οι σχέσεις να καθορίσουν νέες δομές και οργάνωση?

Προφανώς αναφερόμαστε στις κλειστές σχέσεις μεταξύ ομάδων συνήθως του ίδιου επαγγέλματος ή ιδιότητας. Τελικά αυτό μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια, σε ένα πολύπλοκο σύστημα, όπως είναι η υγεία μιας χώρας?

Τι θα χαρακτηρίζατε ως συλλογική αντίδραση? Υπάρχει σύνδεση μεταξύ αντίδρασης και πολυπλοκότητας?

Ποιοί μπορεί να καλλιεργούν την συλλογική αντίδραση? Μπορεί να είναι ομάδες? Μπορεί να είναι το ίδιο το σύστημα? Μήπως συνδυασμός ή κάτι άλλο?

Πως λειτούργησε και πως λειτουργεί η αντίδραση και τα αντανακλαστικά των ομάδων στον τομέα υγείας όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και σήμερα?